Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng

Bộ sưu tập những bức ảnh hay ho được chụp từ ý tưởng độc đáo ‘chơi với mặt trăng’ của những người yêu thích sáng tạo.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 1

Đo mặt trăng bằng thước dây con con.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 2

Trăng khuyết như miếng dưa để trong bát.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 3

Ảo thuật che mặt trăng.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 4

Cũng có thể sơn vẽ màu cho cả mặt trăng nữa này.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 5

Đồ chơi cho trẻ em.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 6

Anh chàng dùng chân để đẩy mặt trăng.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 7

Bức tranh tuyệt đẹp.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 8

Bắc thang lên hỏi … ông trăng?

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 9

Ôm trọn bụng bầu của người phụ nữ.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 10

Bóng đèn tiện lợi để đọc sách.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 11

Sắp với tới rồi.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 12

Cùng chơi bóng rổ nào.

Sáng tạo với ảnh chụp mặt trăng - Hình 13

Ôm mặt trăng y như ôm bóng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *