Sao không bật đèn điện lên mà xài đèn xe?

Sao mày không bật đèn điện lên mà xài đèn xe tối tăm như thế này hả?

Bố không biết à, giá điện giờ mắc hơn giá xăng nhiều lắm!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *