Tân Cảng Saigon – Saigon Newport 1965-1967

SAIGON 1965-67 - Tân Cảng Saigon khi bắt đầu xây dựng
SAIGON 1965-67 – Tân Cảng Saigon khi bắt đầu xây dựng
Saigon 1966 - Rice Paddy Selected To Become the Site Of Newport Khu ruộng lúa cạnh sông SG được chọn để xây dựng Tân Cảng. January 1966

Saigon 1966 – Rice Paddy Selected To Become the Site Of Newport
Khu ruộng lúa cạnh sông SG được chọn để xây dựng Tân Cảng. January 1966

Tháng 2/1966: Tân Cảng trong giai đoạn đầu xây dựng. Khó thể tin được là mỗi ngày có tới 3.000 mét khối cát được ghe thuyền chở đến giao cho công trường san lấp mặt bằng

Tháng 2/1966: Tân Cảng trong giai đoạn đầu xây dựng. Khó thể tin được là mỗi ngày có tới 3.000 mét khối cát được ghe thuyền chở đến giao cho công trường san lấp mặt bằng

Saigon 1966 - Fill Operations of Phase I at Newport Công tác san lấp mặt bằng Giai đoạn I . April 1966

Saigon 1966 – Fill Operations of Phase I at Newport
Công tác san lấp mặt bằng Giai đoạn I . April 1966

1966-67 U.S. Building of Newport Terminal on Saigon River Toàn bộ nền khu vực nhà kho được xây dựng trên cọc, nhờ vậy tại vị trí cầu cảng có được mớn nước sâu cho tàu tải trọng lớn.

1966-67 U.S. Building of Newport Terminal on Saigon River
Toàn bộ nền khu vực nhà kho được xây dựng trên cọc, nhờ vậy tại vị trí cầu cảng có được mớn nước sâu cho tàu tải trọng lớn.

Tân Cảng Saigon - Saigon Newport 1965-1967

Tân Cảng Saigon – Saigon Newport 1965-1967

Tân Cảng Saigon - Saigon Newport 1965-1967
Tân Cảng Saigon – Saigon Newport 1965-1967
Tân cảng Saigon, phía trên là cầu Saigon trên xa lộ SG-Biên Hòa (cầu SAIGON chiều dài 986,12 m, rộng 24 m, khởi công tháng 11-1958 và khánh thành 28-6-1961)

Tân cảng Saigon, phía trên là cầu Saigon trên xa lộ SG-Biên Hòa (cầu SAIGON chiều dài 986,12 m, rộng 24 m, khởi công tháng 11-1958 và khánh thành 28-6-1961)

Tân Cảng Saigon - Saigon Newport 1965-1967

Tân Cảng Saigon – Saigon Newport 1965-1967

khánh thành Tân cảng của Mỹ tại SG
khánh thành Tân cảng của Mỹ tại SG
Tân Cảng SG - Aerial of ships docked in Saigon Newport
Tân Cảng SG – Aerial of ships docked in Saigon Newport
Newport Bridge - Highway 1A Photos from Bob Shanta - 551st Trans. Co. June 1968 - July 1969
Newport Bridge – Highway 1A
Photos from Bob Shanta – 551st Trans. Co. June 1968 – July 1969
Arial View of Saigon 1966 - Khu vực cầu SG và Xa lộ Saigon - Biên Hòa đoạn đường lượn cong nay là Điện Biên Phủ, góc dưới bên trái là cầu SG và Tân cảng của Mỹ đang xây dựng - Source: Don's Galleries
Arial View of Saigon 1966 – Khu vực cầu SG và Xa lộ Saigon – Biên Hòa
đoạn đường lượn cong nay là Điện Biên Phủ, góc dưới bên trái là cầu SG và Tân cảng của Mỹ đang xây dựng – Source: Don’s Galleries

US Military supplies Saigon 1967

Tân Cảng Saigon

Tân Cảng Saigon

Aerial view of Saigon river near Newport. 8 May 1970

Aerial view of Saigon river near Newport. 8 May 1970

Không ảnh toàn bộ khu vực dự án xây dựng Tân Cảng của QĐ Mỹ

Không ảnh toàn bộ khu vực dự án xây dựng Tân Cảng của QĐ Mỹ

Aerial view of the Newport dock area.

Aerial view of the Newport dock area.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *