Tao đã đi tè rồi

Tèo lớn rồi mà còn bị mắc bệnh hay tè dầm trong đêm, nhưngxấu hổ không dám thổ lộ cùng ai. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, anh quyết định đi gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi:
– Trước lúc bị, anh có nằm mơ gì không?
– Có, thưa bác sĩ. Tôi thấy một con quỷ nhỏ đến và nói với tôi: “Chúng mình tè nhé”.
– OK – bác sĩ nói – Đây là chứng bệnh tâm lý. Lần sau gặp con quỷ thì nói với nó rằng anh đã đi tè rồi là được.
Mấy hôm sau, Tèo lại lọ mọ đến. Bác sĩ hỏi:
– Thế anh có nói với con quỷ như tôi dặn không?
– Có, thưa bác sĩ.
– Anh không bị tè dầm nữa chứ?
– Không, thưa bác sĩ. Nhưng khi tôi nói với nó như vậy, nó gật đầu và bảo: “Ừ! Thế thì chúng mình cùng nhau ị một cái vậy” :-&

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *