Thích làm việc đàn ông à?

– Chồng đi chợ giúp em nhé!

– Đàn ông không đi chợ!

– À thích làm việc đàn ông à? Thế thì lên giường quất luôn và ngay!

– Thôi được rồi… Tiền đi chợ đâu?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *