Tớ dựa vào cậu một lát được không?

– Tớ dựa vào cậu một lát được không?

– Được, cứ tựa vào tao, chuyện cũ sẽ qua thôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *