Trang phục quân lính thời Tây Sơn

Trang bị cơ bản cho lính Tây Sơn ở Bắc Hà
Trang bị cơ bản cho lính Tây Sơn ở Bắc Hà

Trang bị cơ bản cho lính Tây Sơn ở Bắc Hà. Ở thời kì này hỏa khí phát triển nên các trọng giáp đã không còn phát huy hiệu quả nữa, nhờ vậy mà trang phục bắt đầu gọn nhẹ hơn.

Theo chuyện kể, súng của Đại Việt bắn xuyên 3 lần giáp! Chiếc nón rộng vành rất giống nón thời Nguyên – Mông vì nó phù hợp với địa thế Việt (che nắng, che mưa, chống chém tốt,…)

Cảm tử quân nhà Tây Sơn
Cảm tử quân nhà Tây Sơn

Cảm tử quân nhà Tây Sơn: Là đơn vị quân đi tuyến đầu mở đường cho quân chủ lực. Nhiệm vụ chủ yếu là che chắn cho quân phía sau, lấp hào, làm thang trèo lên bờ thành.
Do tính chất nhiệm vụ và khả năng hy sinh cao nên trang bị gọn nhẹ, đầu quấn khăn đỏ, tay mang đoản đao, cầm miếng ván to bện rơm ướt. Miếng ván này được thiết kế che tên, chống cháy, các thanh chắn ngang phía trong dùng để cầm và làm bậc thang, lấp hào chông,…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *