Trung tâm điện toán IBM Sài Gòn (trước 1975)

Đây là một trung tâm IBM ( International Business Machines), tức là tập đoàn máy tính điện tử quốc tế. Tập đoàn này đã thiết lập trong nền đệ nhị Cộng Hoà tại Sài Gòn 2 trung tâm điện toán lớn trong vùng Đông Nam Á vào thời đó.
Một được đặt trong Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH và một đặt tại Bộ Giáo Dục, dùng trong việc chấm thi Tú Tài. Do đó các Tú Tài sau năm 1973 ở miền Nam VN, được mệnh danh là Tú Tài IBM. Cùng thời gian này tại Singapore chỉ có được một trung tâm IBM mà thôi!

Trung tâm điện toán IBM Sài Gòn (trước 1975)
Đây là hệ thống máy tính hiện đại nhất Đông Nam Á, nó quản lý tất cả nhân sự, quân trang, khí tài và vật liệu của 1,2 triệu quân Sài Gòn và bộ máy phục vụ chiến tranh.

Trong biến cố 30.4.1975, thì các dữ kiện quan trọng của trung tâm này được tháo gở và đem đi.

Cận kề ngày 30-4-1975, ông Chu Văn Hồ, lúc đó là đại tá làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn được lệnh đặt mìn để phá hủy Trung tâm Điện toán nhưng ông bất tuân và lệnh cho cấp dưới phải bảo vệ nó để chuyển giao cho chính quyền mới.

Nhóm biệt động vào tiếp quản Trung tâm Điện toán của BTTM quân đội Việt Nam Cộng hòa sáng 30-4-1975. Ảnh: http://phapluattp.vn/
Nhóm biệt động vào tiếp quản Trung tâm Điện toán của BTTM quân đội Việt Nam Cộng hòa sáng 30-4-1975.

Đến năm 1996, Tập Đoàn IBM mới chánh thức trở lại VN và thiết lập một trung tâm mới ngày 5.2.2007 tại TP.HCM.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *