Monthly Archive: October 2021

Chuyện Triệu Vũ Đế

Bài liên quan: Triệu Đà và tính chính thống của nhà nước Nam Việt Tại sao Quang Trung đòi Lưỡng Quảng? Hôm nay, tôi xin tiếp câu chuyện về Triệu Đà – tức Triệu...

Hoạn quan trong Sử Việt

Thái giám Vương triều Nguyễn Sử sách của ta chỉ chép tỉ mỉ từ đời Lý, trước đó nước ta có hoạn quan hay không thì không rõ, nhưng xét ra có lẽ chế...