Bộ ảnh thế giới ngày tận thế này sẽ khiến bạn lạnh sống lưng

Bộ ảnh thế giới ngày tận thế này sẽ khiến bạn lạnh sống lưng
Những tác phẩm của nghệ sĩ Steve McGhee này sẽ cho bạn thấy những thảm hoạ có thể xảy tra trong tương lai và tiêu diệt loài người. Máy bay rơi, sóng thần, người ngoài hành tinh xâm lược,… Nếu có thể xảy ra thật, thì đây chính là kết thúc của loài người!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *