Bút pháp Hán tự của các vị vua nhà Nguyễn

Một trang mạng Trung Quốc đăng ảnh vài mẫu bút tích của một số vị vua Nhà Nguyễn.

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *