Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử

Cầu quay Khánh Hội là cây cầu quay duy nhất được xây dựng ở Việt Nam thời thuộc địa với thiết kế độc đáo, mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Sài Gòn.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Bắc qua kênh Bến Nghé, gần bến nhà Rồng, cầu Khánh Hội là một cây cầu đặc biệt trong lịch sử Sài Gòn.Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Cầu được xây năm 1904, người Pháp gọi là Le pont tournant, nghĩa là cầu quay.Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Tên gọi này dựa theo thiết kế độc đáo, khiến cầu có thể quay khúc giữa để mở đường cho tàu thuyền qua lại.Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Người Sài Gòn gọi cây cầu này là cầu quay Khánh Hội hoặc cầu Bắc Bình Vương.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Đây là cây cầu quay duy nhất được xây dựng ở Việt Nam thời thuộc địa.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Tuy nhiên, những vòng quay của cầu quay Khánh Khội chỉ kéo dài một vài thập niên.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Đến những năm 1940, cầu Khánh Hội trở thành cầu cố định, với tuyến đường sắt dẫn đến khu cảng được lắp đặt trên cầu. Ảnh: Cầu Khánh Hội năm 1948.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Trong khoảng cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, cầu Khánh Hội từ thời Pháp thuộc được dỡ bỏ để xây cầu Khánh Hội mới bằng bê tông cốt thép. Ảnh: Cầu Khánh Hội năm 1967.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Cây cầu này tồn tại ở Sài Gòn cho đến những năm 2000. Ảnh: Cầu Khánh Hội năm 2005.

Cầu quay Khánh Hội xưa, độc nhất và mang ý nghĩa lịch sử
Năm 2006, cầu Khánh Hội trước 1975 được tháo dỡ. Một cây cầu mới được xây dựng lại với quy mô lớn hơn, phù hợp với quy hoạch của tuyến đại lộ Đông Tây.
Ngày nay, cầu Khánh Hội được xem là 1 trong số 11 cây cầu trọng yếu trên toàn tuyến Đại lộ Đông – Tây.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *