“Giải phẫu” nhân vật hoạt hình

Nghệ sỹ Michael Paulus đã sử dụng trí tưởng tượng của mình dựa trên các nhân vật hoạt hình quen thuộc để tạo ra các bản thảo chụp Xray đầy hấp dẫn. Tất cả các nhân vật hoạt hình quen thuộc đều được giải phẫu từ bên trong thật sống động và cũng khá kỳ quái.

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 1

Dexter

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 2

Fred Flintsone

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 3

Linus

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 4

Marvin Martian

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 5

Pikachu

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 6

Cô nàng Betty Boop

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 7

Cậu nhóc Charlie Brown

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 8

Blossom

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 9

Tweety Bird

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 10

Barney Rubble

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 11

Bubbles

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 12

Snoopy

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 13

mèo Hello Kitty

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 14

Buttercup

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 15

Các hình ảnh như được chụp phim X quang

Giải phẫu học nhân vật hoạt hình - Hình 16

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *