Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa

Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 1

Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 2

“Con nghiện” Facebook.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 3

Bé trong bụng mẹ đã biết đến Facebook.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 4

Kế hoạch bị tiết lộ do đăng trên Facebook.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 5

Bên nhau sao mà xa vạn lý.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 6

Có người comment rồi kìa… mặc cho thức ăn đang cháy.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 7

Oác đờ gà?

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 8

Status: ‘Mình vừa mới hạ sinh một…’.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa - Hình 9

Chỉ còn cách vào đây thôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *