Ngẩn người với những bức ảnh siêu thực của Rob Gonsalves

Ngẩn người với những bức ảnh siêu thực của Rob Gonsalves
Những bức ảnh của Rob Gonsalves sẽ khéo léo uống cong tâm trí và khiến bạn phải tự hỏi, đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Những bức ảnh bao gồm nhiều chiều không gian, buộc người xem phải phóng xa tầm mắt để cảm nhận những góc nhìn khác nhau của sự vật.
Rob Gonsalves sinh năm 1959, bắt đầu học hội họa và kiến trúc từ năm 12 tuổi. Những tác phẩm của ông bị ảnh hưởng từ trường phái siêu thực và thiết kế chuẩn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *