Nghệ thuật cắt giấy đỉnh cao của nghệ sỹ Ấn Độ

Nghệ thuật cắt giấy đỉnh cao của nghệ sỹ Ấn Độ
Parth Kothekar là một nghệ nhân cắt giấy điêu luyện, thực hiện các tác phẩm của mình dựa trên những ý tưởng dồi dào và đầy sáng tạo.

Hãy cùng xem qua các tác phẩm của Parth Kothekar:
Hãy cùng xem qua các tác phẩm của Parth Kothekar:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *