Phát minh không thể tha thứ

12771692_466501403550310_8643948701077242534_o

Trước khi Rene Laennec phát minh ra ống nghe, tất cả bác sĩ chỉ có thể thông qua hình thức này để nghe tim, phổi để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân! Phát minh cua Rene đã đưa y học phát triển một bước dài! Đến nay tất cả bác sĩ đều ko có cách nào tha thứ cho ông!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *