Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ

Từ thuyền cỡ nhỏ tới tàu thủy cỡ lớn đều khó tránh được các tình huống bất ngờ do mất lái hay thời tiết xấu.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 1

Bến đỗ trên núi đá.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 2

Thuyền chìm vẫn cố chèo.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 3

Mắc cạn sau cơn bão.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 4

Pha ngã đau của tay lái.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 5

Cách vận chuyển thuyền hài hước.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 6

Thuyền phao cứu sinh bị bật giữa khoang máy bay.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 7

Chỗ câu cá lý tưởng.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 8

Các thùng hàng bị nghiêng ngả trên chiếc tàu thủy cỡ lớn.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 9

Chiếc tàu ‘cày’ cả mặt đáy biển khi chìm.

Những chiếc thuyền gặp sự cố khó đỡ - Hình 10

Cú dựng đứng ghê rợn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *