Những thùng thư độc đáo

Những người chủ sáng tạo nghĩ ra hàng trăm cách để tạo thùng chứa thư thú vị trước cửa nhà bằng cách tận dụng đồ cũ hay tỉ mẩn chế tạo công phu.

Những thùng thư độc đáo - Hình 1

Mang cả lò nướng cũ ra để làm thùng thư.

Những thùng thư độc đáo - Hình 2

‘Ngôi nhà’ nhỏ xinh bằng gỗ cầu kỳ cho những lá thư.

Những thùng thư độc đáo - Hình 3

Máy xúc thư.

Những thùng thư độc đáo - Hình 4

Khẩu súng bắn ra hòm thư.

Những thùng thư độc đáo - Hình 5

Hình con hươu cao cổ ngộ nghĩnh.

Những thùng thư độc đáo - Hình 6

Người máy hầm hố canh gác cho thùng thư.

Những thùng thư độc đáo - Hình 7

Hòm thư hình máy ảnh Nikon cổ điển.

Những thùng thư độc đáo - Hình 8

Đầu tàu xình xịch cũng được dùng làm nơi chứa thư từ.

Những thùng thư độc đáo - Hình 9

Hòm thư sexy.

Những thùng thư độc đáo - Hình 10

Thùng thư của tín đồ Apple.

Những thùng thư độc đáo - Hình 11

Hòm thư hình cái búa.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *