Phỏng vấn logic

Giám Đốc: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
Người Xin Việc: Dễ quá! 499 cục.
GĐ: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con voi vào tủ lạnh?
NXV: B1: mở tủ lạnh B2: nhét con voi vào B3:đóng tủ lạnh.
GĐ: Thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
NXV: B1: mở tủ lạnh B2: lôi con voi ra B3:nhét con hươu vào B4:đóng tủ lạnh.
GĐ: Tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
NXV: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
GĐ: Thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?
NXV: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi.
GĐ: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?
NXV: Bà ta bị đột quỵ thì phải…
GĐ: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết. Cậu bị loại!
Xin mời người tiếp theo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *