Thôi bố, anh ấy không uống đâu!

Thế cậu có biết uống rượu bia không?

Thôi bố, anh ý không uống đâu…

Tưởng gì! Chứ cái này bác phải gọi cháu bằng cụ!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *